SAHA Derneği, Türkiye çağdaş sanatının tanınırlığını ve bilinirliğini artırmayı amaçlar ve bu doğrultudaki projelere karşılıksız destek verir.

 

SAHA, uluslararası sanat kurumları tarafından davet edilmiş projelerin hayata geçmesi için kurumlarla doğrudan işbirliği halinde çalışır; proje süreçlerinde kolaylaştırıcı rol üstlenir ve gerektiğinde kaynak geliştirir.

SAHA, sağladığı bu destek aracılığıyla, çağdaş sanat alanında faaliyet gösteren sanatçı, küratör, sanat tarihçisi ve eleştirmenlerin eğitim ve üretim ortamlarını ve uluslararası ağlarla etkileşimlerini geliştirmeyi hedefler.

SAHA, evrensel değerlere saygılı ve demokratik bir duruşla, Türkiye çağdaş sanatı için özgür bir “saha” oluşmasına katkıda bulunmayı misyon edinir.

KVKK hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Desteklenen Projeler

EN TR Ara