TR EN

Başvurular, SAHA ekibi tarafından yapılan inceleme ve ön değerlendirme sürecini takiben, Yönetim Kurulu’na raporlanır. Yönetim Kurulu, proje başvurularına verilecek fon miktarına oy çokluğuyla karar verir. 

Karar aşamasında aşağıdaki unsurlar gözetilerek değerlendirme yapılır:

 • Başvurulan bütçedeki tutarlılık,
 • Başvurulan kişilerin daha önce desteklenip desteklenmediği*,
 • Yeni eser ve yayın üretim olanakları,
 • Başvurulan kişilerin kariyerine olumlu etkisi,
 • Başvurulan projenin ve eserlerin kapsamı**,
 • Coğrafi dağılım,
 • Etki alanı,
 • Görünürlük,
 • SAHA’nın verdiği destekler göz önünde bulundurularak kurum çeşitliliği,
 • SAHA’nın senelik strateji ve hedefleri***
 • Yaratabileceği network fırsatları.

* Sene içinde aynı kişiler için başvuru alınmakla birlikte, daha önce desteklenmeyen sanatçılara öncelik verilir.

** Eserin ve esere ait her türlü görsel işitsel öğenin, yasaların emredici hükümlerine uygun olması, başta 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu olmak üzere ilgili herhangi bir mevzuata aykırı olmaması, 3. şahısların kişilik ve diğer haklarını ihlal etmemesi.

***Yıllık bazda değişimler göstermekle birlikte, dernek faaliyet giderleri ve SAHA Studio haricinde SAHA’nın yarattığı destek fonları yaklaşık olarak % 55 yeni eser/proje üretimi, % 20 kurumsal işbirliği yapılan misafir sanatçı, küratör ve araştırma programlarına katılımı, %15 yerel ve yurtdışı sanat programlarını ve % 10 sanat yazısı ve yayınlarını desteklemek için kullanılır.  


Desteklenen projelerde, iletilen şartname ile aşağıdaki hususlar konusunda kurumdan onay alınır:


 • Fon için başvurulan kişiye SAHA desteği bilgisinin verilerek yazılı onayının alınması,
 • Destek alan kişiye asgari 500 € olmak üzere şerefiye verilmesi,
 • Hazırlanan kurumlar arası sözleşmenin karşılıklı olarak imzalanması,
 • Proje dâhilinde verilmesi kabul edilen hibenin SAHA tarafından onaylanmış, kurum tarafından düzenlenen imzalı fatura karşılığında kuruma yapılması,
 • Proje bitimini takiben; net bütçe, proje bilgileri, görseller, basın yansımaları gibi bilgileri içeren Proje Raporu’nun verilmesi. 

Proje bitimine kadarki süreç kâr amacı gütmeyen sanat kurumu ile yürütülür. SAHA, hibe verilen projenin içeriğiyle ilgili herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez. 

SAHA, desteklenecek sanat projelerini, yapılan ön sunumların değerlendirmesiyle belirlemektedir. Verilen destek doğrultusunda, ilgili sanatçıların zaman içinde meydana getirdiği nihai eserler üzerinde SAHA’nın herhangi bir kontrolü ve denetimi bulunmamaktadır. Bu sebeple, desteklenen projelerdeki eserlerin emredici yasa hükümlerine aykırılık taşımaması ve 3. şahısların haklarını ihlâl etmemesi hususları, tamamen ilgili sanatçıların sorumluluğundadır.

Bu web sitesinde size daha iyi hizmet sunabilmek için çerez kullanılmaktadır. Kullandığımız çerezleri görüntüleyebilmek ve daha fazla bilgi almak için Gizlilik ve Çerez Politikası sayfasını inceleyebilirsiniz.