TR EN
2023

Artis

ABD

SAHA, Artis ile 2023 yılında kurulan yeni işbirliğiyle İsrail'den bir küratörü beş hafta boyunca SAHA Küratöryel Program kapsamında İstanbul'da ağırlayarak Türkiye'deki sanatçı, küratör, sanat profesyonelleri ve kurumlarla diyaloğuna katkı sağlıyor.

SAHA desteğiyle programa katılanlar

Avital Barak

Avital Barak
Eylül-Ekim 2023

Holon merkezli Center for Digital Art (CDA)'da yardımcı küratör olarak görev alan Dr. Avital Barak, hareket ve performans konusunda uzmanlaşan bir araştırmacı. Doktora araştırmasında, kamusal alanlarda hareket yoluyla ortaya konan farklı direniş biçimlerine eğilen Barak, Kibbutzim Collega'da performans odaklı tarih, teori ve kültürel araştırmalar ile kamusal alanlarda dans ve yazım alanlarını kapsayan dersler veriyor.

Barak'ın küratöryel çalışmaları, araştırma, kamusal etkinlikler ve işbirlikçi araştırma gruplarına temellenen sergilerden oluşuyor. Son on yılda, küratörün düzenlediği solo ve grup sergileri, İsrail ve uluslararası alanda yürüttüğü araştırmalara dayanıyor. Barak'ın kaleme aldığı metinler, İbranice ve İngilizce dilde önde gelen pek çok dergi ve süreli yayında yer aldı.

***

CDA'nın geçtiğimiz altı yılda geliştirdiği kolektif inceleme metodunun bir uzantısı olarak sürdürülen araştırma, bir grup sanatçı, tarihçi, arkeolog, mimar ve kent planlamacısını, İsrail/Filistin bölgesinde Osmanlı İmparatorluğu'nun izlerini sürmek üzere bir araya getirdi. Geçtiğimiz yıl, kapsamlı metin ve belge analizlerinin yanı sıra bölgeyi ve kurumları araştıran grup, süreç içinde tanıştıkları kişilerle ilişkilenerek imgelem ve spekülatif düşünceyi beslemeye devam ediyor.

Suskunlaştırılmış ve siliniş geçmişe ışık tutma fikri etrafında geliştirilen araştırma, grubun yaşadığı bölge ile bu bölgenin Osmanlı İmparatorluğu arasındaki ilişkiye odaklanıyor. 400 yıllık bir tarih aralığının sunduğu engin miktarda veri ve inceleme olasılığı nedeniyle, imparatorluk merkezi ve bu bölge arasındaki ilişkinin ancak belli evrelerini dahil edebilen proje, bu nedenle en başından itibaren parçalı, ihtiyari ve kimi zaman ezoterik bir yapı sunuyor. Araştırmacılar bu durumu benimseyerek, projenin yolculuğunda bir "kod" olarak işlevlendiriyor.

CDA, Holon ile Rosa Luxemburg Foundation işbirliğinde yürütülen proje, kasım ayında CDA'da düzenlenen ve grubun halen geliştirdiği görsel-işitsel alternatif dijital turun eşlik edeceği bir sergi açılışıyla tamamlanacak. Araştırma projesinin temel prensipleri olarak kolektif inceleme, bilgi paylaşımı ve işbirliğini vurgulayan grup, bu prensipleri araştırmanın çıktılarına dek işlemeyi üstleniyor.


Artis Hakkında

Artis, çalışmaları estetik, sosyal ve politik soruları ele alan, düşünmeye ve tartışmaya ilham veren İsrail'den çağdaş sanatçıları desteklemektedir ve New York merkezli bağımsız ve kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur.

Artis, uzun vadeli diyalog ve iletişimi vurgulayan uluslararası programlar aracılığıyla sanatçıları, küratörleri ve izleyiciyi bir araya getirir. Sergi projesi, misafir sanatçı programı, küratöryel araştırma ve seyahat, satın alım ve yayınları destekleyen hibeler aracılığıyla, programlar, sanat profesyonellerinin İsrail'den sanatçılarla bağlantı kurma fırsatlarını kolaylaştırıyor; dünya çapındaki sanat kurumlarıyla sanatçı etkileşimini teşvik ediyor ve İsrail'den sanatı uluslararası çağdaş sanat söylemi içinde kavramsallaştırıyor.

Artis, din, etnik köken, ırk, cinsiyet veya siyasi görüş ayırmaksızın sanatçıları ve tüm insanlar için konuşma ve sanatsal ifade özgürlüğünü destekliyor. Bağımsızlığını korumak için Artis, hükümet fonları ile çalışmaz veya kabul etmez.

Artis Logo Hi Res

DİĞER İŞBİRLİKLERİ

Bu web sitesinde size daha iyi hizmet sunabilmek için çerez kullanılmaktadır. Kullandığımız çerezleri görüntüleyebilmek ve daha fazla bilgi almak için Gizlilik ve Çerez Politikası sayfasını inceleyebilirsiniz.