TR EN
2021-2023

The Alternative Art School

Çevrimiçi

.

SAHA, The Alternative Art School ile başlattığı işbirliği kapsamında Türkiye'den katılımcıların birer dönem boyunca çevrimiçi yürütülen programa katılımını destekliyor. The Alternative Art School (TAAS), “Dünyanın dört bir yanından sanatçılar dünyanın dört bir yanından sanatçılara öğretiyor” hedefiyle çizim, resim, heykel, performansın yanı sıra küratöryel çalışmaların da dahil olduğu disiplinler arası bir program sunuyor. Kavramsal sanatçı Vahap Avşar, SAHA direktörü, küratör Çelenk Bafra ve Alternative Art School’un kurucusu, Amerikalı küratör ve yazar Nato Thompson’dan oluşan seçici kurul, Mart 2021'de duyurulan açık çağrıya gelen 36 başvuru arasından Ege Okal ve Ozan Atalan’ı 30 Nisan–18 Haziran 2021 ve 22 Ekim–17 Aralık 2021 tarihlerinde düzenlenen programa katılmak üzere davet etti. Şubat–Mayıs 2022’de programa gelen 33 başvuru arasından sanatçı Didem Erbaş ve Eda Sütunç ile küratör Esra Özkan’ın katıldı. TAAS'ın 12 Eylül - 18 Kasım 2022 Sonbahar Dönemi'ne ise Türkiye'den Ece Eldek ve Çınar Eslek katıldı. Programın 10 Mart - 26 Mayıs 2023 İlkbahar dönemine Farah Aksoy, Merve Mepa ve Deniz Toka katılıdı. 8 Eylül - 10 Kasım 2023 Güz dönemine Oğul Arda Biçer ve Fahri Barış Şaşmazoğlu katılıyor.

Merve Mepa

Merve Mepa çalışmalarında malzemenin dili ile anlamının dönüştürülebilirliği ve günlük yaşamda işlevsel olarak varlık gösteren araçların bir iletişim aracı olarak kültürel paradigmalara nasıl hizmet ettiği konularına odaklanıyor. Geleneksel üretim pratiklerini ve kuşaklar arası sözlü tarih uygulamalarını bir belge olarak günümüz araçlarıyla yeniden üretmenin, yazmanın veya ifade etmenin yollarını araştırıyor. Matematik ve Resim alanlarında lisans eğitimlerinin ardından, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Anasanat Dalı’nda Sanatta Yeterlik eğitimine devam etmektedir. Atölye çalısmalarını ve yaşamını İstanbul'da sürdürüyor.

Farah Aksoy

Farah Aksoy, İstanbul’da yaşıyor ve çalışan bir küratördür. Araştırma ve yazı ilgi alanları arasında modernizm ve karşılaştırmalı avangardlar, postkolonyal ve küreselleşme çalışmaları ve WANA içinde kültürel politikalar yer alıyor.

Deniz Toka

Deniz Toka, günlük yaşamını doğaçlama hareket, jonglörlük ve müzik yapmaktan beslenen topluluklar oluşturmak etrafında düzenler. Sanatın iyileştirici gücüne olan inancıyla insanları sanat yapmaya teşvik etme motivasyonuyla çalışır. Gündelik yaşam nesnelerinin yardımıyla, izleyicilerin katılımcılara dönüşmesini niyet eden yarı-yapılandırılmış ve açık uçlu deneyimsel oyunlar kurgulamayı sever. Sanat pratiklerinde, kendi sesini kullanmanın ve meditasyonu çağrıştıran ses/gürültü çıkaran/çınlayan enstrümanlar veya nesnelerle oynamanın keyfini ve rahatlığını arar ve bulur. Niyeti, bireysel ve kolektif olarak anı kucaklamaktır. Çanakkale'de yaşıyor ve çalışıyor. 

Cnar Eslek

Çınar Eslek'in çalışmaları, bedenin, karmaşık bir maddesel varoluş olarak yaşa(n)ma, düşün(ül)-me ve konumla(n)ma biçimlerindeki imkanları ile ilgilidir. Sanatçı, çoğunlukla otobiyografik referanslar ile bedenin oluş ve eyleme maruz kalma kuvvetlerini deneyimlerinden yola çıkarak ele alır ve beden hareketin izlerini mekandan bağımsız olarak algılamaz. Ayrıca, metaforik anlamları içinde temsiliyet meselesini beden yelpazesiyle, varlıkların başkalaşımlarına, sınırlarına ve onları kavrama yöntemlerimize yoğunlaşır.

Ece Eldek

Ece Eldek İstanbul'da yaşıyor ve çalışıyor. Eldek, multi-disipliner görsel sanatçı, grafik tasarımcı ve şairdir. Kendi atölyesinde çalışmakta ve sanatsal üretimine devam etmektedir.

Didem Erbaş

Didem Erbaş lisans eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini Sabancı Üniversitesi Görsel Sanat ve Görsel İletişim Tasarımı programında tamamladı. Mekâna özgü yerleştirme/ müdahale, resim, çizim ve video çalışmaları bulunmaktadır. Eserlerinde ağırlıklı olarak coğrafya, barınma hakkı, insanın doğaya müdahalesi, mekânlardaki izler ve dönüşüm temaları yer alır. 2013’te Tania Bruguera’nın program yürütücüsü olduğu “Yararlı Sanat” atölyesinin ilk katılımcılarından oldu. Birçok grup sergisine katılan sanatçı aynı zamanda “iş-birliğine” dayalı ortak üretimler gerçekleştirdi. İki yıl Sabancı Üniversitesi’nde “Modern Sanatte Temel Eserler” dersinde asistanlık yaptı. Şu anda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Sanatta Yeterlik programına devam etmektedir.

Esra Özkan

Esra Özkan'ın küratöryel pratiği, ortaya çıkan yeni teknolojileri kullanarak disiplinler arası sanatçıların yarattığı bilişsel deneyimleri öne çıkarmak için ham maddeye odaklanıyor. Gelişen teknolojilerin neden olduğu politik ve sosyal sorunlarla ilgilenen disiplinler arası sanatçılar/teknoloji uzmanlarıyla sık sık işbirliği yapıyor. Esra Özkan'ın küratöryel ve akademik yazıları, felsefeyi post-dijital terminoloji ve Posthuman kavramlarının disiplinler arası sanattaki etkileriyle buluşturuyor.

Eda Sütunç

Eda Sütunç lisans derecesini Koç Üniversitesi'nden, yüksek lisans eğitimini School of the Art Institute of Chicago'dan dekanlık bursu ile kazanmıştır. Sütunç, performans, heykel, video ve sesin kesiştiği noktalarda çalışır. Pratiği, toplumsal cinsiyet ve cinselliğin katı sistematik çerçeveler içinde nasıl inşa edildiğini araştıran feminist ve kuir teorilerden yararlanır. İşlerinde ikili anlatımları sorgulayan, günümüzün sosyal ve politik mücadelelerini anlamaya yönelik bağlamlar üreten spekülatif anlatılar geliştirir. Çalışmaları Almanya, Kore, Hollanda, İngiltere, Sırbistan, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nde sergilenmiş ve farklı koleksiyonlarda yer bulmuştur. Sütunç; İstanbul'da ikamet etmekte, üniversitelerde öğretim görevlisi olarak çalışmakta ve iletişim alanında doktora eğitimine devam etmektedir.


Ozan Atalan

Ozan Atalan, 2007 yılında Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde sanat öğrenimine başladı. 2013 yılındaki mezuniyetinin ardından Fulbright bursunu almaya hak kazanarak ABD’de Syracuse University’de görsel sanatlar alanında yüksek lisans çalışmalarına başladı. Bu süreçte, disiplinler arası bir alana taşıdığı sanat deneyimini, katıldığı ulusal ve uluslar arası sergilerle genişletirken aynı zamanda Syracuse University’de öğretim üyeliği yaptı. 2016 yılında yüksek lisansını tamamladı. Şu anda İzmir Ekonomi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak çalışmakta; aynı zamanda Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Bölümü'nde doktora çalışmalarını sürdürmektedir. İstanbul, İzmir ve yer aldığı uluslar arası sergi ve rezidanslarda sanat pratiğine devam etmektedir. Ozan Atalan'ın sanat pratiğine, özellikle yabancılaşmaya dayalı bir insan doğası keşfi üzerinden insan merkezci olmayan bir yaklaşım hakimdir. İnsan ve insan olmayanın değerleri ile içe dönüş ve dışa dönüş bir arada var olacak şekilde, çoğunlukla, multimedya yerleştirmeleri yapan Atalan, gerçeklikten kopmayacak kadar gerçekçi, ancak onu eleştirmeye yetecek kadar uzak, alternatif deneyimler oluşturuyor.

Ege Okal

Ege Okal, New York'ta yaşıyor ve çalışıyor. Çalışmaları şiddet, mekan, cinsiyet, dil, diplomasi ve hafızanın maddi ve deneyimsel niteliklerini film, animasyon, yerleştirme ve heykel aracılığıyla değerlendiriyor, yeniden tasarlıyor ve yeniden yapılandırıyor. Tek bir çalışmada birden çok anlamı açığa çıkarmanın ve çağrıştırmanın potansiyel yollarını ararken ve farklı derecelerde güvencesizliği ve korku ile mizah arasındaki gerilimi araştırıyor. Hem sanatsal hem de küratöryel uygulamaları işbirliğine dayalı düşünme, katılım, hikaye anlatımı içerir.

Yüksek lisansını 2020 yılında Cornell Üniversitesi’nde tamamladı. Son dönem sergi ve film gösterimleri arasında Evde Tek Başına, Pera Müzesi, Istanbul, TR; How to Build an Ocean, Jack Hanley Gallery, New York, NY; Tourist, Cornell University, Ithaca, NY; Or High Water, Safe Gallery in Brooklyn, NY yer alıyor. Ortaklaşa çalıştığı filmi İstanbul Film Festivali, DOK Leipzig, Anifilm, Melbourne International Animation Festival, Helsinki Film Festival, Stockholm Experimental & Animation Film Festival gibi pek çok festivalde gösterildi.

DİĞER İŞBİRLİKLERİ

Bu web sitesinde size daha iyi hizmet sunabilmek için çerez kullanılmaktadır. Kullandığımız çerezleri görüntüleyebilmek ve daha fazla bilgi almak için Gizlilik ve Çerez Politikası sayfasını inceleyebilirsiniz.