TR EN
29 Kasım 2023 - 27 Ocak 2024

Alev Ersan ve Rehan Miskci

Depo | Istanbul, Türkiye

SAHA, Alev Ersan ve Rehan Miskci’nin Depo İstanbul’da düzenlenen Çeviride Âlemler sergisindeki projelerini destekliyor. 

Depo, 29 Kasım 2023 - 27 Ocak 2024 tarihleri arasında Türkiye’den ve yurtdışından 15 sanatçının eski ve yeni üretimlerini bir araya getiren Çeviride Âlemler sergisini ağırlıyor. Farklı coğrafyalarda ve zamanlarda gezen anlatılar ile çevirinin bir âlem kurma gücüne odaklanan sergi, temellerini Uppsala Üniversitesi çatısı altındaki Retracing Connectionsadlı proje kapsamında yürütülen akademik araştırmadan alıyor. Sergideki sanatçıların yapıtları, projenin de odaklandığı, farklı Ortaçağ dillerine seyahat etmiş ve Bizans İmparatorluğu’nun içinde ve çevresinde ortak birer anlatı evreni yaratmış olan temel metinlerle ilişki kuruyor. Bu evrende fabllar ile sınır-alanlara dair epik anlatılar, Buda’nın önce bir Müslüman münzeviye, ardından Hıristiyan bir azize dönüşmesiyle, ya da Büyük İskender’in gökleri ve denizleri kaftanı ve türbanıyla fethedişiyle yanyana yer alıyor. Tasvir ve taklitten kaçınan sergi, güncel sanatçıların çeviri, kültürel aktarım ve hikâye anlatımı konularına ve kavramlarına farklı yaklaşımlarını bir araya getiriyor.

Yüzyıllar ve diller arasında dolaşan hikâyelere bir dinlenme alanı sunan sanatçılar, çokdillilik, yerinden edilme deneyimleri, sınır-alanlara ait öznellikler ve sömürge mirasıyla uğraşıyor. Yapıtları ise kolektif ve prizmatik bir pratik, hayranlık ya da küçümseme uyandıran bir sınır deneyim ve potansiyel bir özen ya da şiddet pratiği olarak çeviri kavramları ile çevirinin imkânsızlığından ilham alıyor.

Sergi için yeni üretim yapmaya davet edilen sanatçılar Ortaçağ anlatılarını çeviri çalışmalarından ödünç alınan kavramlarla harmanlayarak çeviri ve hikâye anlatımı arasındaki bağlantıları keşfederken, mevcut işleri ile sergiye davet edilen sanatçılar ise yeni bir bağlam içerisinde, zamanlar ve mecralar ötesi bir diyalog yaratıyor. Güncel sanatın Bizans’ın bileşik dünyalarıyla karşılaşmasında, birlikte yaratmanın ve ortak varoluşun tarihötesi örnekleri gün yüzüne çıkıyor.

Sergi açılışı öncesinde Alev Ersan ve Matthew Reynolds’ın Milan Vukašinović moderatörlüğündeki Çeviri: Çeşitlilikler ve Çokluklar başlıklı diyaloğu, Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi’nde 28 Kasım saat 19:00’da gerçekleşti. Sergi açılışı sırasında ise setareh fatehi ile Ogutu Muraya, (ben) beni anlattığın hikâyen projesiyle ilişkili bir serbest şiir diyaloğu gerçekleştirdi.

Depo İstanbul Hakkında

Depo, İstanbul şehir merkezinde yer alan bir kültür sanat merkezi ve tartışma alanı. Tarihsel ve güncel sosyal meseleleri ele alan pratikler üzerine yoğunlaşan Depo’da sergilerin yanı sıra gösterimler, paneller, atölye çalışmaları ve konuşmalar düzenleniyor ve Red Thread adlı bir e-dergi yayınlanıyor. Depo, siyasi ve sosyal içerikli projelerin gerçekleştirildiği bir merkez olmayı ve düzenlediği etkinliklerle, kültür sanat alanında faaliyet gösteren kişilere, akademisyenlere, araştırmacılara ve geniş izleyici kitlesine fikir ve deneyim alışverişinde bulunmak, işbirliği yapmak için bir platform sunmayı hedefliyor.


İLGİLİ PROJELER

Bu web sitesinde size daha iyi hizmet sunabilmek için çerez kullanılmaktadır. Kullandığımız çerezleri görüntüleyebilmek ve daha fazla bilgi almak için Gizlilik ve Çerez Politikası sayfasını inceleyebilirsiniz.