TR EN

SAHA ismi nasıl ve neden seçildi?

SAHA, Türkiye çağdaş sanatının bilinirliğini ve görünürlüğünü artırmak, sanat üretiminin gerçekleştiği “alan”ı genişletmek ve özgürleştirmek amacıyla kuruldu. Derneğin ismini seçerken, yaratmayı hedeflediğimiz bağımsız “saha”ya odaklanmayı uygun gördük. Ayrıca seçme, ayırma, ayrıştırma, yönlendirme, sınıflandırma, kategorize etme gibi çağrışımların ve belirgin bir yanlı duruşun olmaması da kriterlerimiz arasındaydı.

Neden böyle bir oluşuma ihtiyaç duydunuz?

Sanatsal üretimin sağlıklı bir şekilde desteklenebilmesi için pek çok farklı aktörün birlikte çalışması gerektiğine inanıyoruz. Devlet desteği ve çoğunlukla “sponsorluk” adı altındaki özel sektör desteğinin yanında, seçici konumuna yerleşmeyen tarafsız fonların yaratılmasını da çok önemli buluyoruz. Bu oluşumu kurgularken, çağdaş sanata destek vermeyi arzu eden birey ve kurumları, münferit destekleri öne çıkarmayan kolektif bir çatı altında buluşturmayı hedefledik. 

SAHA nasıl çalışıyor?

SAHA, kâr amacı gütmeyen bir "dernek" olarak kuruldu. Toplanan üyelik aidatları, bağışlar ve kurumsal destek gelirleri derneğin yıllık bütçesini oluşturuyor. Bu bütçenin tamamı, sanata destek amacıyla kullanılıyor. Dernek, profesyonel bir ekip tarafından yönetiliyor. SAHA'ya gelen başvurular profesyonel ekip tarafından değerlendirilerek Yönetim Kurulu'nun onayına sunuluyor; gerekli görüldüğü durumlarda Danışma Kurulu'nun görüşüne başvuruluyor.

Yurtdışında bu amaçla kurulmuş benzer oluşumlar var mı? SAHA’nın bu kurumlarla bir işbirliği var mı?

Yurtdışında benzer hedefle kurulmuş, kâr amacı gütmeyen oluşumlar mevcut. SAHA, benzer oluşumlarla zaman zaman proje bazlı işbirliği de yapabiliyor.  

SAHA’nın Türkiye’de güncel sanata destek veren, bünyesinde sanat galerisi ya da müzesi barındıran diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği var mı?

SAHA’nın bağımsız duruşuna ve misyonuna uygun olduğu sürece Türkiye’deki kâr amacı gütmeyen sanat kurum ve kuruluşlarıyla, hedefleri doğrultusunda, proje bazlı işbirliklerine girmesi mümkün. 

SAHA Studio nedir?

SAHA Studio, SAHA’nın görsel sanatçı ve küratörlerle birebir çalışıp onlara araştırma, üretim, sunum, etkinlik ve etkileşim ortamı sağlamak üzere 2019 yılında İstanbul’da açtığı bir mekân ve misafirlik programıdır.  

SAHA Studio katılımcıları nasıl belirlenir?

SAHA Studio katılımcıları, nominasyon ve davet usulüyle yapılıyor. SAHA’nın işbirliği yaptığı bağımsız inisiyatifler ve sanat uzmanlarının önerdiği sanatçılar sanat alanında uzmanlaşmış seçici kurulun yaptığı portfolyo değerlendirmesinin ardından davet ediliyor.

Derneğe üye olmanın ön koşulları nelerdir?

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, kuruluş amaçlarına saygı duyan ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan gerçek ve tüzel kişi Derneğin üyesi olma hakkına sahiptir.

SAHA üyelik süreci nasıl tamamlanır?

SAHA üyeliği esasen bir başka üyenin referansıyla olabilmektedir ve üye adayı tarafından iletilen resmi üyelik başvurusunun Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilip oybirliğiyle onaylanmasıyla kabul edilebilir. Dernek üyelik aidatı üyeliğin resmiyet kazanması için gereklidir. Başlangıç tarihinden itibaren bir yıl üyelik hakkı kazandırır. Dernek tüzüğüne göre tüm üyelerimizden her yıl taksitsiz, istisnasız, karşılıksız ve indirimsiz olarak her yıl düzenlenen Olağan Genel Kurul’da belirlenen aidat alınmaktadır. 

SAHA’ya üyelik dışında destek olunabilir mi?

SAHA, üyesi ya da destekçisi olmayan kişi ve kuruluşların nakit ya da ayni destek önerilerini yönetim kuruluna sunar.

SAHA+ nedir?

SAHA+, görsel sanatlar alanına katkıda bulunmak isteyip SAHA’nın misyonuna inanan 35 yaş altı destekçilere yönelik bir topluluk oluşturma programıdır.

SAHA’nın faaliyetlerini genç sanatseverlere daha görünür ve ulaşılabilir kılmayı amaç edinen bu program ile SAHA+ destekçileri, kentin ve uluslararası güncel sanat ekosistemine katkı sağlamanın yanı sıra SAHA’nın düzenlediği programlara bir sene boyunca tek kişi olarak katılım sağlayabilmektedir. Program kapsamında, SAHA üyeleri ile Mentor-Mentee ilişkisi esas alınarak sanata ilgi duymak, koleksiyon yapmak, destek vermek gibi konularda üyelerimizin de dahil olduğu buluşmalar sayesinde bilgi ve deneyim aktarımı sağlanması hedeflenmiştir.

SAHA, hangi sanat branşlarına destek veriyor?

SAHA, güncel görsel sanatlar alanında çalışan ve üreten profesyonel sanatçı, küratör, yazar ve eleştirmenlerin projelerine destek veriyor. Uluslararası alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde çalışarak; günümüze tanıklık eden, farklı kültürlerle etkileşime geçen ve yeni sorular sormakla ilgilenen güncel sanat projeleri için kaynak yaratıyor. Müzik, tiyatro, dans gibi sahne sanatları SAHA destek kapsamı dışında kalıyor.

Başvuruların değerlendirilme süreci nasıl işliyor?

SAHA Derneği’ne ulaşan başvurular, profesyonel ekibin inceleme ve değerlendirme sürecini takiben, Yönetim Kurulu oylamasına sunuluyor. Bu değerlendirmede, başvuru sahibinin gönderdiği kurumla ve etkinlikle ilgili bilgi ve proje bütçesi inceleniyor. Gerekli durumlarda, Danışma Kurulu’nun görüşüne başvuruluyor.  

Danışma Kurulu'nun seçim sürecine etkisi hakkında bilgi verir misiniz?

Profesyonel ekip, başvuruda bulunan kurum ve etkinlikle ilgili daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsa, SAHA Danışma Kurulu’nun görüşüne başvuruyor. Proje başvurusu Danışma Kurulu tarafından değerlendirmeye değer bulunursa Yönetim Kurulu’na sunuluyor. 

Sanatçılar, küratörler, yazarlar, eleştirmenler kendi projeleri için başvuru yapabilir mi?

Hayır. Uluslararası faaliyet gösteren, kâr amacı gütmeyen güncel sanat kurumları Türkiye’den davet edilen sanatçı, küratör, yazar veya eleştirmenin projesi için SAHA’ya başvurabilir.

Nasıl başvuru yapılıyor?

SAHA’ya destek başvurusu yapmak için Başvuru Rehberi’nde yer alan gerekli belgeler proje başlangıç tarihinden en az 6 ay önce application@saha.org.tr’ye iletilir.

Projesi desteklenen kişinin projesinin SAHA tarafından desteklendiğinden ne zaman haberi olur?

SAHA, bir projeyi desteklemek yönünde karar aldıktan sonra bu kararı başvuru yapan kuruma bildirir. Desteğin gerçekleşmesi için ön koşullardan biri, başvuru yapan kurumun, adına başvurduğu sanatçıya, küratöre veya yazara SAHA’dan alınacak destek ve bu desteğin miktarı konusunda bir bilgilendirme yapması ve sanatçıdan bu destekle ilgili alacağı onaydır.

Destek verdiğiniz sanatçılarla bir sözleşme imzalıyor musunuz? Verdiğiniz destek karşısında ne tür bir beklentiniz oluyor?

Maddi destek kişilere veya projeye değil, doğrudan başvuru yapan kurum ve kuruluşlara veriliyor. Bu nedenle SAHA, sanatçılar, küratörler veya yazarlarla kişisel bir sözleşme imzalamıyor, verdiği destek karşılığında onlardan herhangi bir beklentisi bulunmuyor. SAHA’nın logosu, kurumla yapılan anlaşma çerçevesinde, yayınlar, web sitesi gibi mecralarda destekçilere ayrılan alanda yer alıyor.

Yurtdışında bir galeride sergiye katılacak bir sanatçıya destek olur musunuz?

SAHA, tüzüğü uyarınca, ticari faaliyet içermeyen ve kâr amacı gütmeyen sanat etkinliklere destek veriyor.

SAHA aynı sanatçı, küratör ya da eleştirmeni birden fazla destekleyebilir mi?

SAHA, kurumlardan gelen başvuruları değerlendirerek proje bazında destek sağladığı için, aynı sanatçı, küratör veya eleştirmene birden fazla proje için destek verebiliyor. 

SAHA’nın destek verdiği projeler ve bütçeleriyle ilgili bilgi edinmek mümkün mü?

Evet. SAHA Derneği her sene bağımsız bir kurum tarafından mali denetime tabi tutuluyor. Bu denetleme raporları SAHA’nın web sitesinden yayınlanıyor.


SAHA ile ilgili diğer tüm sorularınız için bizlere info(a)saha.org.tr e posta adresinden ulaşabilirsiniz.

Bu web sitesinde size daha iyi hizmet sunabilmek için çerez kullanılmaktadır. Kullandığımız çerezleri görüntüleyebilmek ve daha fazla bilgi almak için Gizlilik ve Çerez Politikası sayfasını inceleyebilirsiniz.