TR EN
Haziran - Aralık 2024.

Açık Çağrı | Sıkça Sorulan Sorular

SAHA Studio programı nedir?
SAHA Derneği tarafından tasarlanan SAHA Studio, görsel sanatlar alanında çalışan sanatçı ve küratörlere yönelik, araştırma ve üretimi kolaylaştırıcı, çok yönlü bir misafir programı. SAHA Studio, program süresince katılımcılarına kişisel bir çalışma alanı, şerefiye ve üretim bütçesinin yanı sıra küratöryel geri bildirim, üretim desteği, öğrenme ve ağ kurma fırsatları sunar. Seçici Kurul üyelerinin dönem boyunca mentorluk verdiği sanatçılar, SAHA Küratöryel Program’a yurtdışından kısa süreli davet edilen konuk küratörlerle profesyonel ağlarını geliştirirler. Dönem ortasında düzenlenen buluşmalarda sanat profesyonelleri ve genel izleyiciden geribildirim alan sanatçılar, dönem sonunda düzenlenen SAHA Açık Studio etkinliklerinde ürettikleri yeni eserleri, araştırma süreçlerine değinen etkinlikler eşliğinde sunarak programlarını tamamlar.

Neden açık çağrı?
2019 yılında faaliyete geçen SAHA Studio programı, 2024 yazına kadar yürüttüğü ilk 7 döneminde SAHA’nın işbirliği yaptığı inisiyatifler, bağımsız küratörler ve programa katılmış sanatçılardan alınan öneriler arasından, her yıl değişen Seçici Kurul’un davet ettiği sanatçıları konuk etti. Program, Haziran-Aralık 2024 arasında sürecek 8. dönemi, araştırma ve üretim ihtiyacına destek arayan daha geniş bir grup sanatçının başvurusunu alabilmek adına ilk kez açık çağrı yöntemini benimsiyor. Böylelikle SAHA Studio, döneme kabul edilecek sanatçılara önerecekleri projeler özelinde kurgulanan etkileşim ve geribildirim imkanları tanımayı, dolayısıyla sanatçıların program sürecini daha verimli yönetmelerine yardımcı olmayı hedefliyor.

Kimler açık çağrıya başvurabilir?
Görsel sanatlar alanında çalışan, programın sunduğu imkân ve bağlantılar sayesinde kariyerinde aşama kaydetmeyi hedefleyen, başvuruda sunacakları belli bir proje üretimi için destek arayan her sanatçı açık çağrıya başvurabilir. Herhangi bir yaş, tema veya malzeme kısıtlaması yoktur.

Nasıl başvuru yapabilirim? Başvuruda istenen belgeler nedir?Başvuru formu ve sunulması gereken belgeler, aşağıdaki sırayla bir PDF’de birleştirerek 3 MB’ı geçmeyen tek dosya halinde ‘’SAHA Studio 8 – Başvuru’’ konu başlığıyla sahastudio@saha.org.tr adresine gönderilmelidir. 1-21 Nisan 2024 tarihleri arasındaki başvuru dönemi haricinde iletilen mailler dikkate alınmayacaktır. Son başvuru tarihi 21 Nisan 2024, saat 18.00’dir (GMT+3).

Başvuruda sunulacak belgeler:
Başvuru Formu
Proje teklifi (maks. 500 kelime)
Taslak bütçe
Özgeçmiş/CV
Portfolyo
Katalog taramaları veya eleştiri kopyaları (var ise)

Proje teklifi ve taslak bütçe nedir?
Proje teklifi, SAHA Studio’nun 6 aylık misafir sanatçı programı süresince üzerinde çalışılmak istenen konuyu, bu konunun kavramsal çerçevesini ve sunumunu detaylandıran, 500 kelimeyi geçmeyecek bir proje özetidir. Taslak bütçe ise, program kapsamında aktarılacak 45.000 TL tutarında şerefiyeyi içeren Araştırma Desteği ile en fazla 120.000 TL tutarındaki Üretim Desteği’nin, planlanan gider kırılımlarını gösteren bir bütçe özetidir. Taslak bütçelerde, sanatçıların program sonunda SAHA Studio Açık günlerinde düzenleyecekleri etkinliğe davet edebilecekleri kişiler için şerefiye ve SAHA Studio mekanından nakliyelerini dahil etmeleri önerilir.

Sanatçı ikilileri veya kolektifler SAHA Studio’ya başvurabilir mi?
Sanatçı ikilileri veya kolektifler SAHA Studio’ya başvurabilirler, ancak Araştırma ve Üretim Desteği bedelleri başvuru sahipleri arasında paylaşılır; ek bir bütçe sağlanmaz.

Değerlendirme kriterleri nelerdir?
Başvurular arasından sanatçıların pratiklerini istikrarlı şekilde ilerletme potansiyeli; şekillendirmekte oldukları ancak hayata geçirilememiş projelerini gerçekleştirme isteği; bu doğrultuda araştırma ve üretim yapmalarına yönelik atölye ihtiyaçları; programın düzenlediği etkinliklere katılarak kolektif bir süreçten beslenme ve katılımcılar arasında yaratılmak istenen etkileşime katkıda bulunma yatkınlıkları dikkate alınır.

Açık çağrı süreci neleri kapsar? Başvuranlar sonuçları ne zaman ve nasıl öğrenir?
Açık çağrı döneminde mail yoluyla toplanan geçerli başvuruların ön jürisi, SAHA Studio’nun geçmiş yedi döneminden davet edilen birer sanatçıdan oluşan 7 kişilik grup tarafından yürütülür. Geriye kalan başvuruları değerlendirerek bir kısa liste oluşturan Seçici Kurul tarafından kısa listede olan sanatçılarla mayıs ayı sonunda bireysel görüşmeler yapılarak döneme seçilecek beş sanatçı belirlenir.

Haziran ayı başında tüm başvuru sahipleri mail yoluyla bilgilendirildikten sonra yeni dönem sanatçıları kamuya duyurulur.

Başvuruları kim değerlendirir?
Haziran-Aralık 2024 dönemi için başvuruların ön jürisi, programın geçmiş dönem katılımcılarından Larissa Araz, Kerem Ozan Bayraktar, Ege Kanar, İz Öztat, Burcu Yağcıoğlu, Burak Delier ve Gizem Karakaş işbirliğinde yürütülür. Akabinde değerlendirmeyi yapacak olan Seçici Kurul, sanatçı Taner Ceylan, bağımsız küratör Eda Berkmen ve SAHA Interim Direktörü Serra Yentürk’ten oluşur.

Programa seçilen katılımcılardan program sürecinde neler beklenir?
Programa katılacak sanatçıların, haftalık olarak belirli bir oranda düzenli olarak atölyede bulunması ve aylık grup toplantılarına katılması; diğer katılımcılarla etkileşime açık bir diyalog kurması; dönem boyunca düzenlenen ara dönem buluşması ve SAHA Studio Açık başta olmak üzere yurtiçi ve yurtdışından konukların ağırlandığı ağ geliştirme etkinliklerinde haklı bir gerekçesi olmadıkça yer alması; belirlenen aralıklarda proje ve bütçelerinin takibi için SAHA Studio ekibiyle iletişim kurması; süreç içinde programa dahil olan küratör, yazar ve diğer davetlilerle ağ kurmaya, etkileşime ve gelişime açık olması beklenmektedir. Program mekanının temizlik, düzen ve güvenliğine aykırı davranışlardan kaçınılması, ortak kullanım kurallarına saygı gösterilmesi şarttır.

Yeni eser üretimlerinin tamamlanması için gerekli teşvik ve destekleri sağlamakla beraber, başvuru sırasında önerilen projelerin, program süreci içerisinde tamamlanması şartı yoktur. SAHA Studio sanatçıların hedeflediği üretimleri yapmalarını sağlamak üzere açık uçlu bir kolaylaştırıcı olarak da destek sağlar. Amaç, bu süreç içinde konuk sanatçının araştırma, üretim ve etkileşim olanaklarını artırmaktır.

SAHA Studio, din, dil, ırk veya cinsel yönelim konusunda taviz vermeden tüm katılımcılarının aynı iyi niyet ve işbirliği prensiplerinde buluşmasını öngörür. Aksi takdirde, bu kural ve prensipleri ihlal edenlerin program katılımları sonlandırılır.

Program mekânının genel özellikleri ile sanatçılara verilen bireysel stüdyo alanlarının ölçüleri nelerdir?
SAHA Studio, İMÇ’nin 5. ve 6. bloklarında konumlanan ve programa özel olarak yeniden işlevlendirilmiş 4 dükkandan oluşur:

5538 numaralı ofis mekanında SAHA ekibinin çalışma alanı, SAHA Studio kütüphanesi, toplantı-etkinlik alanı, tuvaletler ve ana mutfak alanı yer alır. İki dükkanın birleştirilmesiyle kurgulanmış 5560 numaralı mekanda, sanatçıların ortalama 16 m2 ölçülerinde, birbirinden perdelerle ayrılabilen kişisel atölyeleri, mini mutfak ve ortak dinlenme alanını bulunur. Atatürk Bulvarı’na bakan ve doğal gün ışığı alabilen bu mekan, 2.75 metre tavan yüksekliğine ve seramik zemine sahiptir. Yapının 6. Blok bağlantısının sonunda yer alan 6530 numaralı mekan ise, depo, tuvalet ve mutfak alanlarının yanı sıra, sanatçıların seramik, ahşap, ses kayıt gibi farklı mecralarda üretim yapabilecekleri bir teknik atölye olarak hizmet verir.

İMÇ’nin üst katlarında yer alan mekanlara merdivenlerle ulaşılmaktadır; ayrıca blokların yük asansörleri bulunur ancak ara kat merdivenleri dolayısıyla yapı tekerlekli sandalye ile erişime uygun değildir. Erişilebilirlik ihtiyacı olanların, başvurularında durumlarını detaylandırması rica edilir.

Program tarafından sağlanan bir alet, ekipman ve/veya malzeme var mıdır?
SAHA Studio demirbaşları arasında bulunan kurgu ve düzelti programlarına sahip masaüstü bilgisayar, ekran, tablet, projeksiyon, 3d yazıcı, kamera, video ışığı, seramik fırını, tezgah üzeri testere, dikiş makinası ve çeşitli el aletleri, uygun olması halinde üretim ve sergilemeye yönelik olarak sanatçılara ödünç verilir. Ancak projeye özel, spesifik ekipman ya da malzemelerin temini, sağlanacak üretim destek bütçesi kapsamında katılımcılara aittir.

İstanbul dışından sanatçılar da programa başvurabilir mi? Farklı şehirlerden gelen sanatçılara hangi imkânlar sunulur?
SAHA Studio, program ve imkanlarını farklı kentlerden sanatçılara sunma hedefi doğrultusunda İstanbul dışından yapılan başvuruları kabul eder. Bu kapsamda, döneme şehir dışından iki katılımcı seçilmesi hedeflenerek sanatçılara paylaşacakları bir dairede konaklama ve yaşadıkları şehirden İstanbul’a çift yön ulaşım imkanı sunulur. İstanbul dışından başvuran sanatçıların, İstanbul’da kendi konaklama olanakları varsa, şehir dışından döneme katılan sanatçı sayısı ikiyi geçebilir. Tek bir sanatçının şehir dışından katılması halinde ise, sanatçı daireyi SAHA davetiyle kısa dönemliğine İstanbul’a gelen konuk küratörle paylaşabilir.

İstanbul dışından katılan sanatçıların partnerleri, çocukları, yükümlü oldukları kişiler veya evcil hayvanları misafir edilebilir mi?
SAHA Studio sanatçılarına sunulan daire paylaşımlı olduğu için, her iki sanatçının da rahat konaklaması esastır. Hemfikir olunması halinde, sanatçı kendine ait odasında partnerini, çocuğunu veya evcil hayvanını misafir edebilir ancak programa kabul edilen sanatçının kendisi hariç, eşlikçilerinin ulaşım ve yaşam masrafından SAHA sorumlu değildir.

Başvurduğu döneme kabul edilmeyenlere ne önerilir?
SAHA Studio, ilk kez Haziran-Aralık 2024 tarihleri arasındaki 8. döneminde yaptığı açık çağrı sonucunda alacağı başvurular arasından, programın kontenjanı dolayısıyla yalnızca 5 sanatçıyı kabul edebilecektir. Başka bir deyişle, başvurulardan çok kısıtlı bir gruba olumlu dönüş yapmak mümkün olacağından, sanatçıların sonraki dönemlerde yeniden başvurması teşvik ve temenni edilir. Aynı durum, döneme kabul olan ancak kişisel nedenlerden katılamayacak sanatçılar için de geçerlidir.

DİĞER PROGRAMLAR

Bu web sitesinde size daha iyi hizmet sunabilmek için çerez kullanılmaktadır. Kullandığımız çerezleri görüntüleyebilmek ve daha fazla bilgi almak için Gizlilik ve Çerez Politikası sayfasını inceleyebilirsiniz.