TR EN
EYLÜL-ARALIK 2022

SAHA Studio | Eylül-Aralık 2022 Kamusal Programı

.

Atıf Akın ile Studio Buluşması
17 Eylül 2022, Cumartesi, 18.00


Atıf Akın, Haziran 2022’den bu yana çalışmakta olduğu SAHA Studio’daki atölyesini 17 Eylül 2022, Cumartesi günü, saat 18.00-20.00 arasında 17. İstanbul Bienali ziyaretçilerine açıyor.
Sanatçı stüdyosunun araştırma ve üretim yapılan bir alan olmanın ötesinde, bu üretimlere esin veya yön verebilen çeşitli karşılaşma ve etkileşimlere sahne olduğu fikrinden yola çıkan Akın, SAHA Studio’yu bir buluşma mekânı olarak hayal ediyor; izleyicileri, önceki çalışmalarından bir seçki ile Gazhane’de sergilenen bienal projesinden ipuçların yer aldığı atölyesini keşfetmeye ve bu vesileyle, 11 yılın ardından Türkiye’de tamamladığı araştırma ve üretim sürecini dönem arkadaşları ve Eren Şenkardeş’in DJ performansı eşliğinde kutlamaya davet ediyor. 

.

Dünya Hava Durumu Ağı Konuşmaları #1 
24 Eylül 2022, Cumartesi, 15.00
Sibel Horada, Aslıhan Demirtaş, Çelenk Bafra, İlksen Mavituna

SAHA Studio’da 17. İstanbul Bienali'ne paralel düzenlenen World Weather Network (Dünya Hava Durumu Ağı) konuşmalarının ilkinde, güncel sanat ortamının yakın geçmişine ve olası gelecek senaryolarına eğiliyoruz. 
Ekoloji ve çevre krizlerinin güncel sanatın gündeminde üst sıralarda yer aldığı bir dönemden geçiyoruz. Bugün dünyamızın yüz yüze bulunduğu krizlerle ilgilenen, bağlamını insan çağında bulan sanat eserleri ve girişimlerinin sayısı giderek çoğalıyor. Dünyada ve Türkiye'de aynı anda izleyebildiğimiz bu ilişkilenmenin sonuçları şimdiye dek ne oldu, ne olabilir? Sanatın ekolojiyle ve aktivizmle kurduğu bağın kısıtlarını tespit etmek için nereye bakmalı? Hangi diyalog alanlarını kurmalı?
Sibel Horada, Aslıhan Demirtaş, Çelenk Bafra ve İlksen Mavituna'nın bir araya geldiği bu panelde; sanatın ekolojik krizlerle ilişkilenmesindeki aktivizm bağlamını, bu bağlamın aktörlerini ve krize verilebilecek cevabın gerektireceği yeni konumları konuşuyoruz. 

.

Misafirlik Programları Üzerine: Delfina Vakfı
1 Ekim 2022, Cumartesi, 15.00
Aaron Cezar, Sena Başöz, Dicle Beştaş

Delfina Vakfı, 2007 yılından beri Londra’da düzenlediği misafirlik programları, sergiler ve kamusal programlar aracılığıyla yaratıcı pratikleri desteklemek ve uluslararası yeni diyaloglar oluşturmayı hedefliyor. SAHA, Delfina Vakfı ile 2013 yılından beri sürdürdüğü işbirliğiyle Türkiye’den araştırmacı, sanatçı ve küratörlerin Londra’daki programlara katılımını sağlıyor. Delfina Vakfı’nın kurucu direktörü Aaron Cezar, SAHA Danışma Kurulu toplantısı için geldiği İstanbul’da izleyicilerle buluşarak Delfina Vakfı’nın yıllar içinde dönüşen program ve hedeflerinden bahsediyor. Bu bağlamda, 2020-2022 yıllarında Londra’ya iki kez gidip Delfina işbirliğiyle yeni bir performans projesi geliştiren sanatçı Sena Başöz ve bu yaz Delfina’nın küratöryel programına Diyarbakır’daki Loading’ten davet edilen Dicle Beştaş proje ve deneyimlerini aktarıyor.

* Etkinlik dili İngilizcedir.

.

WWN Konuşmaları #2
Oysa Her Şey Havada

8 Ekim 2022,
Cumartesi, 15.00
Merve Akar Akgün (Art Unlimited), Merve Ünsal (m-est.org), Özge Ersoy (m-est.org; çevrimiçi katılım)

Art Unlimited ve m-est.org'un editörlerinin katılımıyla gerçekleşecek bu sohbet, m-est.org'un SAHA'nın davetiyle World Weather Network kapsamında yürüttüğü yeni yazı dizisinden yola çıkıyor. Bu dizi kapsamında yayımlanan sanatçı metinleri, hava durumunun yanı sıra üretimlerimiz ve yaşadığımız şehirlerdeki diğer yüksek ve alçak basınç alanlarını ele alan sanatsal üretimlere odaklanıyor. Etkinlik, yayıncılık ve görsel sanatlar kesişiminde değişim, kriz ve gelecek tahayyüllerinin kurgulanma biçimlerini tartışmaya açacak.  

* Etkinlik dili Türkçedir.

.

WWN Konuşmaları #3
8 Ekim 2022, Cumartesi, 17.00
Elmas Deniz

SAHA Studio Haziran-Aralık 2022 dönemi sanatçılarından Elmas Deniz’in kavram odaklı işleri ekonomi ve doğa arasındaki kesişimleri ve bu ikisinin iç içe geçtiği noktaları araştırıyor. Deniz, üçüncüsü düzenlenen WWN Konuşmaları kapsamında insan-doğa ilişkisine, tarih boyunca doğa fikrinin farklı değer sistemleriyle nasıl şekillendiğine ve günümüzün ekolojik kaygılarına odaklanarak, kendi sanatsal üretimine ışık tutuyor.     

* Etkinlik dili Türkçedir.

.

WWN Konuşmaları #4
15 Ekim 2022,
Cumartesi, 15.00
Can Küçük

Can Küçük, 15 Ekim’de SAHA Stüdyo’da gerçekleşen performatif sunumunda kişisel bir anlatı takip ederek güncel olarak bulunduğu yerin atmosferiyle kurduğu fiziksel ve sosyal ilişkilerin ayrıntılarına iniyor. Yaşamın temel öğelerine göre bölümlendirdiği anlatısına Hatice Yüksel’in müziği eşlik ediyor.

* Etkinlik dili Türkçedir.

.

WWN Konuşmaları #5
22 Ekim 2022, Cumartesi, 15.00
Burcu Yağcıoğlu

Burcu Yağcıoğlu WWN kapsamında gerçekleştireceği konuşmada durmanın ve atalet kavramının çeşitli perspektiflerden haritasını çıkarıyor ve durma eylemini yapmaya, harekete ve değişime alternatif bir olma biçimi olarak ele alıyor. Yağcıoğlu tembelliğin tarihinden, biyotermodinamiğe, yani yaşamın hareket, durma ve entropi ile olan en temel ilişkisine uzanan araştırmasını görseller eşliğinde sunuyor. Konuşma Ursula K. Le Guin’in 1971 tarihli "Rüyanın Öte Yakası" adlı romanının iklim krizi ve hareket / durma bağlamında ele alınmasıyla son buluyor.

* Etkinlik dili Türkçedir.

Suop Gathering Web

Silent University Orientation Program Buluşması
29 Ekim 2022,
Cumartesi, 15.00
Ahmet Öğüt, Yelta Köm, Amal Jibril, Suha Nabhan

The Silent University, yerinden edilmiş kişiler ve zorunlu göçmenler tarafından oluşturulan dayanışma temelli bir bilgi alışverişi platformu. Etkinlikte, Silent University’nin kurucusu Ahmet Öğüt, İstanbul'da sürdürülen Silent University Orientation Program'ın koordinatörü Yelta Köm ve Migration Jam kurucuları ve platformun üyeleri Suha Nabhan ile Amal Jibril, Silent University’nin çıkış noktalarını, değerlerini, 17. İstanbul Bienali'ne paralel SAHA Studio'da paylaşılan projelerini, önceki ve mevcut şubelerin hikayelerini ve daha fazlasını detaylı bir şekilde dinleyiciyle paylaşıyor.

* Etkinlik dili İngilizcedir.

.

Ethics of Collecting
2 Kasım 2022, Çarşamba,15.00

Esra A. Aysun, Haro Cümbüşyan, Taner Ceylan, Füsun Eczacıbaşı

Ethics of Collecting kurucularından ve SAHA Yönetim Kurulu Üyesi Haro Cümbüşyan, SAHA Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Eczacıbaşı ve sanatçı Taner Ceylan’ın katılımıyla, British Council Türkiye Sanat Bölümü Direktörü ve akademisyen Esra A. Aysun moderatörlüğünde düzenlenen panel etkinliğinde, koleksiyonculuk ve etik arasındaki ilişki, platformun hazırlandığı A Code of Conduct for Contemporary Art Collectors (Güncel Sanat Koleksiyoncuları için Davranış Kuralları Rehberi) ekseninde tartışmaya açılıyor.  

Ethics of Collecting, farklı coğrafyalardan bir grup koleksiyoncu ve sanat destekçisi tarafından, sanatçı, küratör, galerici ve sanat kurumu direktörleri danışmanlığında, sanat ekosistemi için olumlu bir rol oynamayı önemseyen koleksiyoncuların buluşabileceği bir platform yaratmak amacıyla kuruldu.Koleksiyoncuların sanat eserlerine, sanatçılara, sanat profesyonellerine, ilişkide oldukları sanat kurumlarına ve genel olarak topluma karşı etik sorumlulukları olduğu düşüncesinden yola çıkan Ethics of Collecting, güncel sanat koleksiyoncuları için bir Code of Conduct (Davranış Kuralları Rehberi) hazırladı. 

Sanat ekosisteminin sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde gelişmesi için koleksiyoncu topluluğunun, farklı paydaşların dile getirdiği eleştirilere kulak veren nitelikte bir düzenlemeye gitmesini gerekli bir adım olarak gören platform üyeleri, bu rehberin tüm paydaşlardan gelecek öneriler doğrultusunda düzeltmeler ve geliştirmeler yapılacak canlı bir belge olduğunun altını çiziyor.

Bu çerçevede, 2 Kasım 2022, Çarşamba günü saat 15.00’te SAHA Studio’da düzenlenen etkinlikte sanatçı ve koleksiyoncu ilişkisi, güç dengeleri, hamilik, spekülasyon, şeffaflık, kamusallık, fikri mülkiyet ve sosyal sorumluluk gibi günümüz kültür sanat alanı içinde kritik ve belirleyici sayılan etik ilke ve olgular, konuşmacıların bireysel perspektifleriyle ele alınacak.

Etkinliğe katılım bilginizi iletmenizi rica ederiz: info@saha.org.tr

.

Akademi: Sanat Pratikleri, Araştırma Çalışmaları ve Öneriler
5 Kasım 2022,
Cumartesi,15.00
İbrahim Cansızoğlu, Kerem Ozan Bayraktar, Borga Kantürk, Yasemin Nur

Bir kurum ve kavram olarak "akademi"yi merkeze alan panel etkinliği, 17. İstanbul Bienali'nin küresel meselelerden biri olarak gündeme getirdiği "Öğrenmenin Yolları" başlığından yola çıkıyor; SAHA Studio katılımcılarının önemli bir kısmının sanatsal pratiklerine paralel akademik rol sahibi olmaları dolayısıyla, güncel sanat ortamının bir olgusu olarak akademinin altını çiziyor.
Bu bağlamda, İbrahim Cansızoğlu'nun moderatörlüğünde SAHA Studio'nun geçmiş dönem sanatçılarından Yasemin Nur, Borga Kantürk ve Kerem Ozan Bayraktar'ı bir araya getiren panelde, bu iki alan arasındaki denge, geçişlilik, çatışma ve diğer dinamiklerin tartışmaya açılması amaçlanıyor.

* Etkinlik dili Türkçedir.

.

Film Gösterimi: The Story Won't Die
Silent University Orientation Program ve Migration Jam sunumuyla
9 Kasım 2022, Çarşamba, 18.00
Prodüksiyonunu Sundance ödüllü Odessa Rae (Navalny), yönetmenliğini ise ödüllü yönetmen David Henry Gerson’ın üstlendiği The Story Won’t Die, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana dünyanın en büyük ve en uzun süreli insan göçünü protesto ve idrak etmek için üretimlerini araç olarak kullanan genç nesil Suriyeli sanatçılara dair ilham verici ve vakitlice bir bakış sunuyor.
 
Suriye’deki ayaklanmalarda yaratıcı alandan ünlü isimler, barış, adalet ve ifade özgürlüğü için verilen mücadeleyi yansıtan bu yeni belgeselde devrimi gerçekleştirmek ve sürgüne göğüs germek için sanatlarından yararlanıyor. Günümüzde mülteci olmanın ne ifade ettiğine dair iyimser ve insancıl bir bakış sunan film, savaşın kaosuna cevaben ilham ve umut verici perspektifler sunuyor.
 
* Giriş ücretsizdir. Gösterim dili İngilizcedir. 

.

Misafirlik Programları Üzerine: Artworks
12 Kasım 2022,
Cumartesi, 15.00
Eirini Fountedaki

SAHA'nın Atina merkezli ARTWORKS ile yürüttüğü işbirliği kapsamında, SAHA Studio'ya konuk olan ikinci küratör Eirini Fountedaki, Ekim-Kasım 2022 döneminde İstanbul'da yürüttüğü araştırmaların bulgularını ve bu iki kentte küratör olarak katıldığı programlara dair deneyimlerini dinleyicilerle paylaşıyor.

* Etkinlik dili İngilizcedir.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

Göç Anlatılarına Yeni Bir Çerçeve
Silent University Orientation Program ve Migration Jam işbirliğiyle
10 Aralık 2022, Cumartesi 14.00

Bugün Türkiye'de göçle ilgili ana akım anlatılar nelerdir? Bu anlatılar nasıl şekilleniyor? Bu anlatıların mültecilerin, göçmenlerin ve yerel halkın yaşamları üzerindeki etkileri nedir? Ve bu anlatıları nasıl yeniden çerçevelendirebiliriz? 

Bu panelde katılımcılar İstanbul'daki farklı üniversitelerden göç alanıyla bağlantılı akademisyenler ve öğrencilerle birlikte bu sorulara yanıt arayacaklar. Bu panel, göçle ilgili anlatılara, bu anlatıların Türkiye'de yaşayan mülteci ve göçmenlerin yaşamları üzerindeki mevcut etkisine ve akademik alanın bu anlatılara karşı koymada veya bu anlatıları yeniden çerçevelendirmede nasıl bir rol oynayabileceğine odaklanıyor. 

Konuşmacılar:
Yeşim Hancı-Kaya Columbia Üniversitesi’nde doktora adayı
Gülşah Kurt UNSW’da Post-doc Araştırma Görevlisi 
Leyla Savsar İsitinye Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi 
Moderator: Sabancı Üniversite’sinde Master Öğrencisi Esma Güzin Yarıcı 
Sunucu: Migration Jam’ın ortak kurucularından Suha Nabhan 
Özel konuk: Janis Janowsky - INSMS’ın Stratejik Direktör 

* Etkinlik dili İngilizcedir.


.

Film Gösterimi: Al Compas
Silent University Orientation Program ve Migration Jam sunumuyla
17 Aralık 2022, Cumartesi, 14.00

Al compás, Lübnan ve İspanya, Filistin ve Golan Tepeleri arasındaki farklı gerçeklikleri kucaklayıp keşfederken müzik aracılığıyla farklı dünyaları birleştiren iki Arap sanatçı Bahaa Al Jomaa ve Yazan Ibrahim'in portresini çiziyor.
Kendi topraklarından uzakta yaşıyor olsalar da, ister bir direniş biçimi ister dünyayı keşfetmek ve inanılmaz yeteneklerini ortaya koymak ve paylaşmak için bir araç olsun, yaptıkları ve paylaştıkları müzik aracılığıyla özlerini ve yaşam tutkularını gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Yazan'dan alıntı yaparsak, "Bu hikayeler benzer gibi görünüyor çünkü bu insanların çoğu aynı fiziksel yolculuğu yapmış. Ancak her birinin özü çok farklı. Onların gerçek hikayesi nedir? Şu anda bulundukları yere gelmek için nelerden geçmek zorunda kaldıklarının ötesinde."

* Etkinliğe giriş ücretsizdir. Gösterim dili İngilizce altyazı Arapçadır. 

.

Atıf Akın ile Final Studio Buluşması | Fakülte Toplantısı
5 Ocak 2023, Perşembe, 18.00

Atıf Akın, katılımcıları arasında olduğu Haziran-Aralık 2022 döneminin final etkinliği olarak, 5 Ocak 2023, Perşembe günü, saat 18.00’de SAHA Studio’da yürütücülüğünü üstlendiği bir buluşma organize ediyor. 

Bir fakülte toplantısına öykünen ve başlığını buradan alan buluşma, Akın’ın SAHA Studio sürecindegeliştirdiği ÜNİVERSİTE_BİR PROJE adlı çok katılımcılı yayın ve sergi projesini merkeze alıyor.Modernite sonrası üniversiteleri küresel ütopyalar olarak değerlendiren bu proje kapsamında bir toplantıortamı kurgulayan Akın, akademiye dair eleştirel diskuru geliştirmek ve üniversite fikrini yeniden hayal etmek üzere kariyerinde sanat, tasarım, mimari ve akademi arasındaki ilişkileri çeşitli epistemolojik çerçevelerde sorunsallaştırmış sanatçı ve akademisyenleri davet ediyor. 

Katılımcılar:
Atıf Akın
Burak Delier
Cevdet Erek
Güven İncirlioğlu
Mona Mahall
Aslı Serbest

DİĞER PROGRAMLAR

Bu web sitesinde size daha iyi hizmet sunabilmek için çerez kullanılmaktadır. Kullandığımız çerezleri görüntüleyebilmek ve daha fazla bilgi almak için Gizlilik ve Çerez Politikası sayfasını inceleyebilirsiniz.